Tag Archives: bảo hiểm xã hội

Kiến thức về luật bảo hiểm xã hội, thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp và chia sẻ về các lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội lãnh một lần thủ tục như thế nào ?

bảo hiểm xã hội một lần

Câu hỏi : Trước đây tôi có làm cho một công ty tư nhân tại TPHCM, tôi nghỉ việc vào tháng 4/2019. Đến nay tháng 6/2020 tôi có thể lãnh bảo hiểm xã hội 1 lần được hay không. Cho tôi hỏi thủ tục để hưởng bảo hiểm xã hội một lần ? – Chị […]