Category Archives: Danh sách ngân hàng vay

Danh sách ngân hàng vay là kênh EBank Vietnam tổng hợp những danh sách ngân hàng trong nước và cập nhật mới sản phẩm, điều kiện vay lãi suất tại các ngân hàng, review về trãi nghiệm khách hàng

Vay ngân hàng VIB kết nối trực tiếp nhân viên kinh nghiệm

vay vib

“Tôi cần kết nối trực tiếp nhân viên ngân hàng có kinh nghiệm xử lý hồ sơ vay” đó là tâm lý chung của những khách hàng muốn vay vốn ngân hàng VIB. Từ những trãi nghiệm về sản phẩm vay tại VIB mà khách hàng đã sử dụng, EBank Việt Nam đúc kết lại […]